รวมวิดีโอคลิปบรรยากาศของงาน Ignite Thailand++


Ignite Thailand++ ครั้งที่ 1 (วันที่ 16 มิถุนายน 2553 / สถานที่ : ลุมพินีสถาน)

Ignite Chiang mai++ (วันที่ 4 กันยายน 2553 / สถานที่ : โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว)

Ignite Thailand++ ครั้งที่ 2 (วันที่ 13 ตุลาคม 2553 / สถานที่ : หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย)

Ignite Thailand++ ครั้งที่ 3 (วันที่ 13 มกราคม 2554 / สถานที่ : โรงภาพยนตร์ สกาลา)

Ignite Thailand++ ครั้งที่ 4 (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 / สถานที่ : โรงภาพยนตร์ สกาลา)


รวมวิดีโอคลิป Igniters


Ignite Thailand++ ครั้งที่ 1 (วันที่ 16 มิถุนายน 2553 / สถานที่ : ลุมพินีสถาน)

ท่านเจ้าคุณพระศรีญาณโสภณ
คุณขัตติยา สวัสดิผล
รศ.ดร. ปาริชาต สถาปิตานนท
คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย

คุณสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม
นพ.จอม ชุมช่วย
คุณรณพงศ์ คำนวณทิพย์
ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์

ผศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์
คุณปรัชญา สิงห์โต
คุณณัฐศักดิ์ ท้าวอุดม (ครูยุ)
คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ

คุณพิทยากร ลีลาภัทร์
คุณรัฐ จำปามูล
คุณศิระ สัจจินานนท์
คุณณัฐวัฒน์ ชั้นอินทร์งาม

คุณชินวิทย์ โสดี (น้องชิน)
คุณรวิทัต ภู่หลำ
คุณทรงกลด บางยี่ขัน
คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม)

คุณนที สรวารีี
     
     

Ignite Chiang mai++ (วันที่ 4 กันยายน 2553 / สถานที่ : โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่)

หุ่นช่างฟ้อน โจ-หน่า
คุณธนภูมิ อโศกตระกูล
อาจารย์พิชัย กรรณกุลสุนทร
คุณขวัญข้าว สิงหเสนี 

อาจารย์ชูชัย ฤดีสุขสกุล
คุณณัฐวุฒิ ดวงแดง
คุณสุจิตย์ โนคำ
คุณชุษณพรรดิ สารคำแปง

ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
คุณวีระกิจ อัชรีวงศ์ไพศาล
คุณจันทร์เพ็ญ ประโยงค์
ผศ.ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร

คุณนที ธีระโรจนพงษ์
นายแพทย์ จักรกริช กล้าผจญ
คุณไกรสิทธิ์ ฟูสุวรรณ
คุณพฤ โอ่โดเชา

คุณปราย พันแสง
คุณสมชาย ขันอาษา
อาจารย์สมชาย ปรีชาศิลปกุล
 

Ignite Thailand++ ครั้งที่ 2(วันที่ 13 ตุลาคม 2553 / สถานที่ : หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย)

ดร. ประมวล เพ็งจันทร์
ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
คุณทอดด์ ทองดี
คุณสิริยากร พุกกะเวส (อุ้ม)

ดร. วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์
คุณธนา เธียรอัจฉริยะ
คุณทนงศักดิ์ ศุภการ

คุณสรกล อดุลยานนท์ 
คุณจิตร์ ตัณฑเสถียร
คุณวรัตดา ภัทโรดม
คุณปรีดา ลิ้มนนทกุล

คุณคงยศ วงษ์วิกย์กรณ์
คุณรัฐภูมิ อยู่พร้อม
คุณภาณุมาศ ทองธนากุล
ลุค แคสซาดี-ดอเรียน

คุณบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
คุณสมคิด ชัยจิตวนิช
คุณธวัชชัย แสงธรรมชัย
คุณวิลาวัลย์ บุญจันทร์

ดร. อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ
     
     

Ignite Thailand++ ครั้งที่ 3(วันที่ 13 มกราคม 2554 / สถานที่ : โรงภาพยนตร์ สกาลา)

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก
ดร.ประมวล เพ็งจันทร์
คุณวรวิทย์ ตัณวุฒิบัณฑิต
รศ.ดร. ปาริชาต สถาปิตานนท์

ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 
คุณมาร์ติน วีลเลอร์
คุณณัฐศักดิ์ ท้าวอุดม
คุณอรพิมพ์ รักษาผลIgnite พลังเยาวชน
(8 พ.ค. 2554)
(หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ)

ดูรายละเอียดของงานทั้งหมดได้ที่นี่

Ignite Thailand++ ครั้งที่ 4
(8 ก.พ. 2554 / โรงภาพยนตร์สกาลา)

ดูรายละเอียดของงานทั้งหมดได้ที่นี่

Ignite Thailand++ ครั้งที่ 3
(13 ม.ค. 2554 / โรงภาพยนตร์สกาลา)

ดูรายละเอียดของงานทั้งหมดได้ที่นี่


Ignite Thailand++ ครั้งที่ 2
(13 ต.ค. 2553 / หอประชุมใหญ่ จุฬาฯ)

ดูรายละเอียดของงานทั้งหมดได้ที่นี่


Ignite Thailand++ ครั้งที่ 1
(16 มิ.ย. 2553 / ลุมพินี สถาน)
ดูรายละเอียดของงานทั้งหมดได้ที่นี่

Ignite Chiang Mai++
(4 ก.ย. 2553 /โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่)
ดูรายละเอียดของงานทั้งหมดได้ที่นี่

 

 
 
 
หน้าแรก    |    เกี่ยวกับเรา    |    Present ให้โดนใจ    |    คำถามที่ถามบ่อย    |    ผู้เข้าร่วมงาน    |    ข่าวและบทความ    |    รวมวีดีโอ    |    หมากรุกไทย    |    ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล