แว ฮาซัน หะยีสอเฮาะ

โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารปูดำ อ่าวปัตตานี ชุมชนบ้านบางปู ได้จัดตั้งกลุ่มธนาคารปูดำ เป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านสามารถสร้างความ อุดมสมบูรณ์
   

   

แว ฮาซัน หะยีสอเฮาะ ในงาน Ignite Thailand ++ ครั้งที่ 4 โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารปูดำ อ่าวปัตตานี

Personal Profile
แว ฮาซัน หะยีสอเฮาะ
 
 
Igniter งาน Ignite Thailand ++ ครั้งที่ 4
  - โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารปูดำ อ่าวปัตตานี Download
 


โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารปูดำ อ่าวปัตตานี:
ชุมชนบ้านบางปู ได้จัดตั้งกลุ่มธนาคารปูนิ่ม เป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านสามารถสร้างความ อุดมสมบูรณ์โดยสามารถเพิ่มจำนวนปูและสัตว์ทะเลในอ่าวปัตตานี ต้องการขยายผลของโครงการ เพื่อประโยชน์ของชาวบ้านและชาวประมงทั้งหมดที่อยู่ในและนอกอ่าวปัตตานี โดยจัดตั้งศูนย์การ เรียนรู้ธนาคารปูนิ่ม เพื่อการศึกษาธรรมชาติรอบอ่าวปัตตานีของนักเรียน, นักศึกษา และผู้สนใจ ทั่วไป เพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเฉพาะกับเยาวชน ซึ่งจะโตขึ้นเป็นชาวประมงให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมสืบไป
Comment

Ignite
  » หน้าแรก
  » อาสา ++
  » เกี่ยวกับเรา
  » นำเสนอให้โดนใจ
  » คำถามที่ถามบ่อย
  » ผู้เข้าร่วมงาน
  » ข่าวและบทความ
  » รวมวีดีโอ
Ignite Thailand ++
  » กรุงเทพฯ ครั้งที่ 1
  » กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2
  » กรุงเทพฯ ครั้งที่ 3
  » กรุงเทพฯ ครั้งที่ 4
  » เชียงใหม่ ครั้งที่ 1
สำนักข่าว
  » รวมทวิตเตอร์ #IgniteTH