ดร. ศุภลักษณ์ เข็มทอง

โครงการ หมออาสา มาหานะเธอ กิจกรรมบำบัด สู่พัฒนาจิตสังคม เพื่อความสุขของเรา หากพ่อแม่ที่มีน้อง ๆ ที่มีความต้องการ พิเศษ
   

   

ดร. ศุภลักษณ์ เข็มทอง ในงาน Ignite Thailand ++ ครั้งที่ 4 โครงการ หมออาสา มาหานะเธอ

Personal Profile
ดร. ศุภลักษณ์ เข็มทอง
 
 
Igniter งาน Ignite Thailand ++ ครั้งที่ 4
  - โครงการ หมออาสา มาหานะเธอ Download
 


โครงการ หมออาสา มาหานะเธอ:
กิจกรรมบำบัด สู่พัฒนาจิตสังคม เพื่อความสุขของเรา หากพ่อแม่ที่มีน้องๆ ที่มีความต้องการพิเศษ การพาน้องมาพบแพทย์ อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ น้องๆต้องการครอบครัว ที่คิดบวก และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่และก้าวหน้าขึ้น ตั้งแต่เด็ก จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ต่อไปได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ปกครองไปตลอด คุณหมอผู้ศึกษาความรู้ ด้านนี้โดยตรงจาก ออสเตรเลีย จึงขออาสาพาทีมไปเยี่ยมบ้าน เพื่อปรับสภาพสิ่งแวดล้อม ในครอบครัวตัวอย่าง 10 ครอบครัว เพื่อฝึกฝนทีมงานให้เป็นนักกิจกรรม บำบัดต้นแบบ และสร้างเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อการดูแลกลุ่มน้องๆพิเศษเหล่านี้ ตลอดจนยินดีที่จะถ่ายทอด ความรู้ในการบำบัดเยี่ยมบ้าน ให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น
Comment

Ignite
  » หน้าแรก
  » อาสา ++
  » เกี่ยวกับเรา
  » นำเสนอให้โดนใจ
  » คำถามที่ถามบ่อย
  » ผู้เข้าร่วมงาน
  » ข่าวและบทความ
  » รวมวีดีโอ
Ignite Thailand ++
  » กรุงเทพฯ ครั้งที่ 1
  » กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2
  » กรุงเทพฯ ครั้งที่ 3
  » กรุงเทพฯ ครั้งที่ 4
  » เชียงใหม่ ครั้งที่ 1
สำนักข่าว
  » รวมทวิตเตอร์ #IgniteTH