ปิยะชีพ ส.วัชโรบล

โครงการ ช่วยเขา เรารอด โครงการวางท่อและสร้างบ่อเก็บน้ำบนภูเขาเพื่อสูบน้ำไปใช้ในในการทำเกษตรกรรมตลอดทั้งปี
   

   

ปิยะชีพ ส.วัชโรบล ในงาน Ignite Thailand ++ ครั้งที่ 4 โครงการ ช่วยเขา เรารอด

Personal Profile
ปิยะชีพ ส.วัชโรบล
 
 
Igniter งาน Ignite Thailand ++ ครั้งที่ 4
  - โครงการ ช่วยเขา เรารอด Download
 โครงการ ช่วยเขา เรารอด:
โครงการวางท่อและสร้างบ่อเก็บน้ำบนภูเขาเพื่อสูบน้ำไปใช้ในในการทำเกษตรกรรมตลอดทั้งปี ให้เกษตรกรชาวเขา ภูทับเบิกมีน้ำใช้ในการทำการเกษตร เพื่อเปลี่ยนการปลูกกะหล่ำ ซึ่งเป็น พืชเชิงเดี่ยวที่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง มาเป็นการปลูกไม้ยืนต้นผสมผสาน และไม้ดอกเมือง หนาวตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ หยุดการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงเคมีที่ไหลลงแหล่งน้ำได้ อย่างน้อย 300 ตัน ต่อปี
Comment

Ignite
  » หน้าแรก
  » อาสา ++
  » เกี่ยวกับเรา
  » นำเสนอให้โดนใจ
  » คำถามที่ถามบ่อย
  » ผู้เข้าร่วมงาน
  » ข่าวและบทความ
  » รวมวีดีโอ
Ignite Thailand ++
  » กรุงเทพฯ ครั้งที่ 1
  » กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2
  » กรุงเทพฯ ครั้งที่ 3
  » กรุงเทพฯ ครั้งที่ 4
  » เชียงใหม่ ครั้งที่ 1
สำนักข่าว
  » รวมทวิตเตอร์ #IgniteTH