Ignite อาสา++

Share

เชิญชวนส่งไอเดียอาสา++ ขึ้นเวทีจับคู่หาแหล่งทุน เปลี่ยนไอเดียให้เป็นจริง จะเป็นแนวคิดเชิงนวัตกรรม โครงการกิจกรรมอาสา แนวคิดพัฒนา ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน บริษัท ก้อได้ แต่ต้องสามารถทำให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้จริง และขยายผลในวงกว้างได้

ส่งคลิปเล่าไอเดียภายใน 5 นาที มาที่ Email: webmaster@ignite.in.th
ภายในวันที่ 10 เมษายน 2554


คุณสมบัติผู้สมัคร Ignite อาสา++
1. สมัครในนามบุคคล หรือทีม (ที่ไม่ใช่ในรูปแบบของตัวแทนองค์กร หรือ บริษัท)
2. ไม่จำกัดเพศ, อายุ และสัญชาติ (ขอแค่อาศัยอยู่ในประเทศไทย)

เกณฑ์ในการคัดเลือก
1. เป็นโครงการที่มีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์++ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
2. ต้องเป็นโครงการที่สามารถส่งต่อ ทำซ้ำ หรือปรับปรุงไปใช้กับชุมชนอื่นๆได้ต่อไป
3. ผู้เสนอโครงการต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จลุล่วง ถึงจะพบกับอุปสรรคต่างๆ ก้อพร้อมจะแก้ปัญหาในเชิงบวกจนสำเร็จ
4. เป็นโครงการที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น
5. เป็นโครงการที่มีหลักเกณฑ์ใการวัดผลได้จริง
6. เป็นโครงการสร้างสรรค์ทางตรงต่อชุมชนอื่น ไอเดียเล็กหรือใหญ่ไม่ใช่ข้อจำกัด

(ขอยกเว้นโครงการที่มีลักญณะทางอ้อม เช่น โครงการขอรับบริจาค, ระดมทุน, จัดฝึกอบรม, บรรยาย, รณรงค์, ผลิตสื่อ, งานวิจัยหรือรวบรวมข้อมูล)

ร่วมแสดงความคิดเห็น หรือแนะนำผู้ที่ทำประโยชน์แก่สังคม ได้ที่นี่ค่ะ
blog comments powered by Disqus


หน้าแรก    |    เกี่ยวกับเรา    |    Present ให้โดนใจ    |    คำถามที่ถามบ่อย    |    ผู้เข้าร่วมงาน    |    ข่าวและบทความ    |    รวมวีดีโอ